Modlitba a pôst za prezidentské voľby – pridajte sa

Blížia sa prezidentské voľby – PRIDAJTE SA K NÁM

Pozývame vás, aby ste sa k nám pridali tento piatok 15. marca pôstom a modlitbou za našu krajinu.

Zjednoťme sa v prosbe, aby sa novým slovenským prezidentom stal ten správny človek.

V minulosti sme možno zažili veľmi nepríjemné prekvapenia. Veríme však, že napriek ľudským schémam, prieskumom, uzáverom a zlyhaniam nás Pán môže prekvapiť nad očakávania. Jeho cesty sú vysoko nad našimi cestami.

„V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo“ (Príslovia 19:21)

 

Pôďme v sobotu voliť a vyberajme dôkladne:

– kandidáta, ktorý dlhodobo a konzistentne presadzuje hodnoty Božieho kráľovstva

– kandidáta, ktorý sa riadi nielen rozumom, ale aj srdcom

– kandidáta spájania a nie nenávisti alebo extrémizmu

– kandidáta, ktorý svojim životom dlhodobo dokazuje, že mu záleží na slušnom Slovensku

– kandidáta, ktorému na srdci leží spravodlivosť v našej spoločnosti

– kandidáta, ktorého história je dôkazom boja proti totalitným ideológiám

– kandidáta, ktorý namiesto kriku používa zmierlivý postoj

– vidí Slovensko zakotvené v demokratickej Európe

– nebojme sa, ak kandidát nemá najvyššie preferencie (prieskumy sú odhadom momentálneho stavu a nie výsledky volieb)

– buďme opatrní, ak nám kandidát podsúva svoje konzervatívne hodnoty len v predvolebnom období

7 vrchov Slovensko