Iniciatíva „7 vrchov“

"7 vrchov" predstavuje sedem sfér alebo oblastí spoločnosti, ktoré nás všetkých najviac ovplyvňujú, a ktoré formujú spôsob, akým život vnímame, rozhodujeme sa o ňom a následne ho žijeme.

Medzi 7 vrchov patrí:

rodina

vláda

náboženstvo

vzdelávanie

podnikanie, ekonomika

média

umenie, zábava, šport

Snažíme sa, aby boli Božie princípy aplikované do jednotlivých oblastí a postupne pozitívne ovplyvňovali život celej spoločnostti.

Ako veriaci vieme, že všetka autorita pochádza od Boha a že On ju chce uviesť do Jeho kráľovstva cez partnerstvo s ľuďmi. Boh nám dal špecifické princípy v Biblii, ktoré súvisia s každým aspektom života. Keď sú aplikované správne, prinášajú veľké požehnanie do spoločnosti, a to veriacim rovnako ako aj neveriacim.