Články

Posun

  Obrázok: Počet diktatúr a demokracií. Graf zobrazuje počet politických režimov na svete za dané obdobie. Demokratické zriadenia zahŕňajú liberálne a volené demokracie, autokratické zriadenia zahŕňajú uzavreté (dedičné) aj volené režimy. Zdroj: Wikipedia  Väčšina národov prešla v roku 2002 od autokracie alebo diktatúry k demokracii (vertikálna os znázorňuje počet krajín a horizontálna zobrazuje časovú os). Z mnohých hľadísk ide o pozitívny vývoj. O tom, čo je správne, už za všetkých nerozhoduje jednotlivec alebo hŕstka ľudí.  Snahou súčasných moderných demokracií je zabezpečiť mechanizmus, prostredníctvom ktorého… Čítať viac »Posun