Ako nám Boh pomáha rásť

Ako nám Boh pomáha rásť 

Lance Wallnau 

Dáva vaša životná filozofia perspektívu alebo zmysel tomu, čo vás irituje? 

Pozývam vás, aby ste pozreli z inej perspektívy na problémy, ktorým čelíte, a skúsili v nich nájsť potenciál a zmysel, ktoré môžu skrývať. 

V prvom rade si položme otázku, ako nám Boh pomáha rásť? 

Boh nám pomáha rásť tým, že sa nevyhýba výzvam, ktoré presahujú naše schopnosti. Niekedy by sme sa radi proti nim modlili, prorokovali alebo ich odstránili, ale v skutočnosti majú v našich životoch splniť Boží zámer. 

Objavil som citát, ktorý v našom kontexte pozitívne mení život: „Existuje veľa prekážok, ktoré môžeme, a dokonca by sme mali odstrániť: naolejovať škrípajúce dvere; upokojiť nahnevaného suseda; zmeniť svoje zlozvyky. Existujú však aj ďalšie okolnosti, ktoré napraviť alebo odstrániť je nad naše sily. Tieto nevyriešiteľné problémy poskytujú základ pre významný proces, ktorý má miesto v Božom pláne pre život každého z nás.“ –Research in Principles of Life Basic Seminar Textbook (Výskum v učebnici základných seminárov o princípoch života) 

O akom procese je reč? 

  1. Osobná transformácia:Súčasťou tohto procesu je pretavenie a formácia charakteru.Výzvou môže byť napríklad osoba, ktorá je neznesiteľná, hrubá alebo vás sústavne vytáča. Boh má takých osôb v našom živote niekoľko – nie kvôli tomu, aby sme od nich utekali, ale aby sme dozreli a prinášali ovocie Ducha. Vlastne ide o to prerásť vlastnú nezrelosť, ktorú odhaľujú tí, ktorí nás vytáčajú. 
  2. Priazeň vo vzťahoch:Máme Božíprísľub, že keď sa Pánovi páči náš štýl života, zmieri nás aj s našimi  nepriateľmi (Príslovia 16: 7). Možno zažijete, ako Boh doslova zmení komplikovaný vzťah, keď sa pokoríte. Keď sa stanete flexibilnejší a citlivejší, alebo prístupní konštruktívnej kritike, budete ochotní učiť sa, počúvať alebo lepšie sa pýtať, nájdete priazeň aj v inak napätých vzťahoch. 
  3. Božienapomínanie:Môže byť nástrojom prebudenia! Izrael bol vyzvaný, aby sa vyrovnal s rôznymi kmeňmi vo svojej krajine, inak sa budú množiť a stávať „tŕňom v oku a ostňom v boku“. (Numeri 33:55). Izraeliti boli varovaní, že títo nepriatelia budú nepretržitým zdrojom narúšania a ničenia ich slobody. Pripustili ste si k srdcu Pánovo varovanie zvládnuť vo svojom živote tieto „kmene“? 

Sú chvíle, keď si problémy spôsobujeme sami. Existujú vo vašom živote oblasti, v ktorých robíte opak toho, čo je pre vás najmúdrejšie a najlepšie? Niekedy stačí iba jednoduchá korekcia smeru, ktorým sa uberáte. 

A takto sa z výzvy pre vás stáva príležitosť, podobne ako je hrnčiarsky kruh príležitosť vytvoriť ešte krajšiu nádobu. 

Skúste sa touto myšlienkou zaoberať skôr, než prekážky na ceste odmietnete. Môžu sa stať Božím darom pre váš život.