Trocha z našej histórie

Na pokračovanie – časť 1.

Keď sme v novembri roku 2000 prišli ako rodina na Slovensko, dopad našich afrických skúseností na naše životy bol stále veľmi čerstvý. Najmä skutočnosť, že sme mohli vidieť, ako si Boh začína z Ugandy ako národa vychovávať svojho učeníka. Koncept, ktorý nám bol dovtedy jasný len teoreticky, sme zrazu zaživali v skutočnej realite – na vlastnej koži! 

Bolo preto prirodzené očakávať, že Boh urobí to isté na Slovensku a urobí z tohto národa dedičstvo nášho Pána. Keď som však o tom začal hovoriť s ľuďmi, pozerali sa na mňa s výrazom, ktorý hovoril niečo v zmysle: „Z ktorej planéty si sem spadol?“ Uvedomil som si, že to bude vyžadovať istú dávku vytrvalosti, kým sa podarí tejto správe preniknúť, a potrvá nejaký čas, než bude možné mobilizovať  ľudí týmto poverením. 

V roku 2003 som sa počas kurzu Učeník, ktorý sme poriadali v Dómskom spoločenstve, stretol s Cyrilom Ďurišinom. Hneď došlo k stretnutiu od srdca k srdcu, ale aj on spočiatku zápasil s konceptom “vychovávať učeníkov z celých národov”. Vzhľadom k tomu, že Cyril chcel viac rozvíjať svoj prorocký dar, odišiel na prorocký tréning do Morning Star Ministries v USA. 

Počas druhého ročníka tohto tréningu v roku 2008, stretol Lance Wallnaua, ktorý je popredným hlasom pre koncept 7 vrchov v Spojených Štátoch.  Napokon mu koncept „výchovy celých národov k učeníctvu“ začal dávať zmysel a 17. novembra 2009, na 20. výročie Nežnej revolúcie, dal dokopy skupinu mužov, aby si spolu pozreli film Úžasná milosť (Amazing Grace). Tento film je o britskom kresťanskom politikovi a filantropovi Williamovi Wilberforceovi, ktorý sa stal vodcom hnutia za zrušenie obchodu s otrokmi. 

Po tomto prvom stretnutí ma Cyril požiadal, aby som sa stal súčasťou tejto skupiny a pokračoval vo vysvetľovaní konceptu 7-mich vrchov. Bol to rozpačitý začiatok, pretože mnohí muži po prvýkrát zažili stretnutie, ktorého sa účastnili katolíci aj protestanti a boli konfrontovaní so skutočnosťou, že Božie Kráľovstvo je možno väčšie, ako spoločenstvá a cirkvi, v ktorých žili. 

Čoskoro sa začali stretávať ďalšie skupiny: v Bánovciach v roku 2010, ďalšia skupina v Nimnici a dámska skupina v Bratislave vznikli v rokoch 2011 a 2013. Potom nasledovalo niekoľko konferencií v rokoch 2011, 2012 a 2013. 

Vo februári 2013 vzniklo aj občianske združenie 7 vrchov, ktorého cieľom je zastrešiť činnosti hnutia. 

Ad de Bruin